:. Warunki Korzystania :. Polityka Prywatności :. Pomoc :. FAQ :. O nas :. Reklama :. Użytkowników online : 62 :. Twoje IP: 3.238.121.7
...
 

Polityka Prywatności

1. Ogólnopolski Serwis Ogłoszeniowy to portal internetowych ogłoszeń pod adresem internetowym http://www.4all.pl .

2. Celem serwisu jest publikowanie ogłoszeń użytkowników - gromadzenie, udostępnienie i przedstawianie informacji o ofertach w postaci ogłoszeń bezpłatnych i płatnych.

3. Ogłoszenia mogą dotyczyć każdej tematyki i branży, która znajduje się i jest wyszczególniona w dziale kategorie / podkategorie.

4. Ogłoszenia można dodawać w dowolnej kategorii i są emitowane po potwierdzeniu swojego adresu emailowego przez użytkownika poprzez kliknięcie w link znadujący się w przesłanym mailu.

5. Do zamieszczania ogłoszeń uprawnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

6. Oferent - użytkownik umieszczając swoją ofertę - ogłoszenie i dane w serwisie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

7. Czas emisji ogłoszenia bezpłatnego wynosi 30 dni lub jest inny jeśli dana kategoria ogłoszeń ma ustalony inny czas emisji bezpłatnego ogłoszenia. Po tym terminie ogłoszenie będzie nieaktywne. Zasady zamieszczania ogłoszeń płatnych określone są w części Zasady zamieszczania i emisji ogłoszeń płatnych w serwisie.

8. Serwis, nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy uczestnikami rynku, którzy korzystają z zasobów serwisu. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych w serwisie spoczywa na użytkowniku serwisu.

9. Informacje zawarte w serwisie mogą być wykorzystane tylko zgodnie z prawem.

10. Oferty niezgodne z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania użytkownika - oferenta będą przekazywane właściwym organom ścigania na ich wezwanie.

11. Prezentowanie, dodawanie, wykorzystanie w serwisie treści bądź materiałów niezgodnych z prawem polskim lub międzynarodowym jest zabronione. Zabronione są wszelkie treści i materiały wulgarne, obsceniczne, obraźliwe, łamiące prawo do prywatności, nawołujące do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, itp., propagujących przemoc, bądź niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego. Niedozwolone jest również publikowanie ofert - ogłoszeń:
a) produktów lub usług, które nie istnieją lub którymi obrót narusza prawo,
b) towarów i informacji, które w jakikolwiek sposób łamią prawa osób trzecich.

12. Nie uczestniczymy w sporze wynikłym pomiędzy uczestnikami transakcji, w której wykorzystano 4ALL.PL Portal - Ogólnopolski Serwis Ogłoszeń.

13. Regulacje dotyczące Ochrony Danych Osobowych zawarte są na stronie Ochrona Prywatności.

Przeniesienie odpowiedzialności

14. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
a) treść prezentowanych ofert - ogłoszeń oraz linki do zasobów ujętych w treści tych ofert,
b) zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych,
c) za to, do jakich celów, ani w jaki sposób dane zamieszczone w serwisie zostaną wykorzystane,
d) niewłaściwe funkcjonowanie serwisu na komputerze użytkownika i wynikłe z tego faktu szkody.

15. Rezerwujemy prawo do:
a) nie zamieszczania ofert lub usuwania ofert
b) usuwania z ofert treści zabronionych prawem
c) usuwania z ofert treści zabronionych regulaminem
d) usuwanie z ofert treści naruszających zasady współżycia społecznego: słów nieprzyzwoitych, treści nieprzyzwoitych, zdjęć nagich i nieprzyzwoitych.
e) usuwania z ofert linków jeżeli uznamy, że są niezgodne z naszą polityką handlową i z naszym interesem handlowym.

Zasady zamieszczania i emisji ogłoszeń płatnych w serwisie

16. Serwis umożliwia użytkownikom wyróżnione zamieszczenie oferty w postaci ogłoszenia wyróżnionego - płatnego.

17. Czas emisji ogłoszenia płatnego, wynosi 30 dni ponad okres bezpłatny lub wielokrotność tego okresu.

18. W ramach ogłoszenia płatnego ogłaszający otrzymuje
a) Wyrożnione innym kolorem aby bardziej zwracało uwagę podczas przeglądania i wyszukiwania
b) Umieszczone jest zawsze nad bezpłatnymi ogloszeniami tak aby bylo zawsze widoczne podczas przegladania i wyszukiwania.
c) Atrakcyjna cena i miejsce - większe zaufanie wzbudzają ogłoszenia płatne.

19. Ogłoszenia płatne zamieszczamy po otrzymaniu zapłaty poprzez serwis Pay Pal.

20. Ogłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych.

21. Treść nowych ogłoszeń oraz ogłoszeń zmodyfikowanych nie jest sprawdzana przed opublikowaniem.

22. Treść ogłoszeń płatnych jeżeli nie jest zgodna z prawem, jest usuwana w części lub w całości, a opłata w takim przypadku nie jest zwracana.