:. Warunki Korzystania :. Polityka Prywatności :. Pomoc :. FAQ :. O nas :. Reklama :. Użytkowników online : 44 :. Twoje IP: 44.211.117.197
...
 

Warunki korzystania z ogłoszeń w Portalu

Wszystkie teksty, elementy graficzne, zdjęcia, dane adresowe i dane osobowe w Portalu, są chronione prawem na rzecz właścicieli tych materiałów i są tym samym zastrzeżone i podlegają w ten sposób ochronie przewidzianej przez prawo.

Jakiekolwiek korzystanie z Portalu i przeglądanie zasobów Portalu oznacza zgodę na poniższe warunki:

1.
W Portalu, można zamieszczać ogłoszenia, zgodne z kategoriami wyszczególnionymi w spisie kategorii Portalu.

Zasady - Wolno !!!
 • Wolno zamieszczać dowolną ilość ogłoszeń bez ograniczeń,
 • Wolno zamieszczać ogłoszenia z podobną lub taką samą treścią bez limitu w każdej lokalizacji kraj i miasto bez ograniczeń.

Zasady - Nie wolno !!!
 • Nie wolno zamieszczać ogłoszeń naruszających polskie przepisy,
 • Nie wolno zamieszczać ogłoszeń sprzedaży leków oraz tak zwanych suplementów i innych substancji przeznaczonych do podobnego stosowania jak leki i przeznaczonych do podobnego stosowania jak tak zwane suplementy,
 • Nie wolno zamieszczać ogłoszeń sprzedaży niebezpiecznych substancji chemicznych do zastosowania ogólnodostępnego i do zastosowań przemysłowych [tego typu sprzedaż proszę prowadzić w oparciu o własne sklepy internetowe],
 • Nie wolno zamieszczać zdjęć chronionych i zastrzeżonych prawami autorskimi bez zgody właścicieli tych praw,
 • Nie wolno zamieszczać zdjęć wizerunku osób bez zgody tych osób,
 • Nie wolno zamieszczać imion i nazwisk, danych osobowych, danych kontaktowych, adresów, numerów telefonów innych osób bez zgody tych osób,
 • Nie wolno zamieszczać zdjęć zawierających nagie wizerunki osób oraz nie wolno zamieszczać zdjęć zawierających nagie części ciała: piersi, genitalia,
 • Nie wolno zamieszczać zdjęć i tekstów, w jakikolwiek sposób naruszających zasady współżycia społecznego i zasady dobrych obyczajów.
 • Nie wolno zamieszczać linków do stron o tematyce erotycznej, pornograficznej.

Wszystkie ogłoszenia łamiące te zasady będą usuwane.


2.
Użytkownicy Portalu posiadają prawo ograniczone do drukowania i ściągania fragmentów materiałów zamieszczonych na Portalu wyłącznie do użytku prywatnego i nie są uprawnieni do komercyjnego wykorzystania tych materiałów w żadnym zakresie.

3.
Jakakolwiek kopia materiałów zamieszczonych na Portalu, które użytkownik wcześniej skopiował na dysk lub przy użyciu innego systemu gromadzenia i przechowywania danych może być użyta wyłącznie do późniejszego przeglądania lub drukowania do celów prywatnych.

4.
Użytkownik nie jest uprawniony, bezpośrednio ani pośrednio przy użyciu dowolnego programu, do tworzenia baz danych w elektronicznej lub innej formie przez kopiowanie lub przechowywanie całości lub części materiałów zamieszczonych na Portalu bez uprzedniej zgody wyrażonej wyraźnie w pisemnym porozumieniu.

5.
Bez uprzedniej pisemnej zgody żaden fragment Portalu nie może być odtwarzany, przekazywany ani też materiały tego portalu nie mogą być rozpowszechniane w elektronicznej lub innej formie.

6.
Prawa autorskie i inne prawa - do materiałów zamieszczonych przez użytkowników na Portalu, uwzględniając materiał graficzny, są własnością tych użytkowników.

7.
Nie zezwala się na zamieszczanie ogłoszeń niezgodnych z polityką naszego portalu w zakresie w jakim działa Portal to jest nie zezwala się na ogłaszanie treści dotyczących : portale ogłoszeń, portale ofert, katalogi firm, katalogi ofert - w zakresie do decyzji właściciela Portalu. Właściciel Portalu jako właściciel powierzchni ogłoszeniowej w Portalu w tym zakresie ocenia każde ogłoszenie i podejmuje decyzję o wyrażeniu zgody na jego publikację lub usunięciu ogłoszenia w całości albo jego części.


W przypadku pytań, prosimy o pytania poprzez formularze kontaktowe.