| Warunki Korzystania | Polityka Prywatności | Pomoc | FAQ | O nas | Reklama |
...


 
    ► Anglia  |   ► Austria  |   ► Belgia  |   ► Hiszpania  |   ► Holandia  |   ► Irlandia  |   ► Niemcy  |   ► Polska  |   ► Ukraina  |   ► Włochy  |
    ► Towarzyskie  |   ► Praca  |   ► Firmy  |   ► Motoryzacja |   ► Mieszkania  |   ► Sprzedam  |   ► Biznes  | ► Zdrowie | ► Zwierzeta |
    ► Warszawa  |   ► Kraków  |   ► Wroclaw  |   ► Poznań  |   ► Lodz  |   ► Trojmiasto  |   ► Katowice  | ► Szczecin | ► Lublin | ► Bialystok |
    ► Dodaj ogłoszenie !!  |   ► Wszystkie ogłoszenia  |   ► Najnowsze ogłoszenia  |   ► Zmień kategorie  |   ► Zmień miasto / kraj  | ► FAQ |
Polska :. Firmy Uslugi Praca :. Finanse, Ubezpieczenia, Prawnicze
Ostatnio dodane ogłoszenia ze zdjęciem

Numer ogłoszenia

A200-62785


Sprzedaj Zad?u?on? Firm?/Spó?k? Chronimy Przed KAS/ZUS/PIP 299 K.s.h. (Warszawa, Lublin)


Odpowiedź do: (Skorzystaj z formularza kontaktowego)
Od wielu lat prowadzimy post?powania uk?adowe, upad?o?ciowe i restrukturyzacyjne przeznaczone zarówno dla spó?ek, jak i dla osób prowadz?cych jednoosobow? dzia?alno?? gospodarcz?. wprowadzamy skuteczne plany naprawcze dla Spó?ek jak i JDG
Dzia?ania nasze zak?adaj?: zakup udzia?ów w spó?ce, która znalaz?a si? na skraju bankructwa, us?ugi doradcze dla w?a?cicieli, którzy mog? ponie?? odpowiedzialno?? maj?tkow?, lub karn? za zobowi?zania zad?u?onej spó?ki, Wyst?powanie w roli upad?ego, podj?cie negocjacji z pracownikami i wierzycielami, wdro?enie skutecznego planu naprawczego dla podmiotu, który utraci? p?ynno?? finansow? na skutek dzia?a? : Urz?dów Skarbowych ZUS niesolidnych kontrahentów, sezonowych przestojów w p?atno?ciach, b?d? innych czynników. Specjalizujemy si? w ochronie podatkowej ( jawno?ci dost?pu do wra?liwych danych )15 wizyt (y)

Nie zezwalam na kontakt w innym celu niż treść ogłoszenia !
Proszę mi nie przesyłać innej korespondencji niż jak treść ogłoszenia !

Odpowiedz na ogłoszenie: 
 
Twój email: *
Wiadomość: *
Załącznik:
Następujące rodzaje plików nie są akceptowane: exe, com, bat, vbs, js, jar, scr, pif
Maksymalny rozmiar pliku: 100KB
Kod Antyspam: *
Wprowadź tutaj kod pokazany na górze.