| Warunki Korzystania | Polityka Prywatności | Pomoc | FAQ | O nas | Reklama |
...


 
    ► Anglia  |   ► Austria  |   ► Belgia  |   ► Hiszpania  |   ► Holandia  |   ► Irlandia  |   ► Niemcy  |   ► Polska  |   ► Ukraina  |   ► Włochy  |
    ► Towarzyskie  |   ► Praca  |   ► Firmy  |   ► Motoryzacja |   ► Mieszkania  |   ► Sprzedam  |   ► Biznes  | ► Zdrowie | ► Zwierzeta |
    ► Warszawa  |   ► Kraków  |   ► Wroclaw  |   ► Poznań  |   ► Lodz  |   ► Trojmiasto  |   ► Katowice  | ► Szczecin | ► Lublin | ► Bialystok |
    ► Dodaj ogłoszenie !!  |   ► Wszystkie ogłoszenia  |   ► Najnowsze ogłoszenia  |   ► Zmień kategorie  |   ► Zmień miasto / kraj  | ► FAQ |
Polska :. Warszawa :. Biznes :. Wspó?praca
Ostatnio dodane ogłoszenia ze zdjęciem

Numer ogłoszenia

A200-62535


Skup Zad?u?onych Spó?ek Ochrona Zarz?du Spó?ek/JDG przed KAS/ZUS/JPK/PIP (Warszawa)


Odpowiedź do: (Skorzystaj z formularza kontaktowego)
Specjalizujemy si? w: ograniczeniu odpowiedzialno?ci Cz?onków Zarz?du za zobowi?zania zgodnie z art 299 K.s.h oraz osoby prowadz?ce dzia?alno?? gospodarcz? ramach JDG/S.C./Sp.J./Sp.k. Obawiasz si? o w?asny majtek lub rodziny/konfiskata rozszerzona? nie mo?esz spa? przez JPK/KAS/PIH/PIP? Pomagamy w: kontrolach z KAS/US/ZUS, Ochrona maj?tku prywatnego w zwi?zku z prowadzon? dzia?alno?ci? gospodarcz? i nast?pnie cz??ciowe odd?u?enie w instytucjach Skarbu Pa?stwa, Ochrona maj?tku prywatnego przed wierzycielami, Ochrona maj?tku przedsi?biorstwa w sprawach spornych z instytucjami Skarbu Pa?stwa Przejmowanie spó?ek oraz Jednoosobowych Dzia?alno?ci Gospodarczych znajduj?cych si? w trudnej sytuacji finansowej.17 wizyt (y)

Nie zezwalam na kontakt w innym celu niż treść ogłoszenia !
Proszę mi nie przesyłać innej korespondencji niż jak treść ogłoszenia !

Odpowiedz na ogłoszenie: 
 
Twój email: *
Wiadomość: *
Załącznik:
Następujące rodzaje plików nie są akceptowane: exe, com, bat, vbs, js, jar, scr, pif
Maksymalny rozmiar pliku: 100KB
Kod Antyspam: *
Wprowadź tutaj kod pokazany na górze.