| Warunki Korzystania | Polityka Prywatności | Pomoc | FAQ | O nas | Reklama |
...


    ► Dodaj ogłoszenie !!  |   ► Wszystkie ogłoszenia  |   ► Najnowsze ogłoszenia  |   ► Zmień kategorie  |   ► Zmień miasto / kraj  | ► FAQ |
Polska :. Warszawa :. Biznes :. Inwestycje
Ostatnio dodane ogłoszenia ze zdjęciem

Numer ogłoszenia

A200-64156


Skupujemy Zad?u?one Spó?ki w trakcie kontroli jak i przed US/UKS/KAS/ZUS/PIP, etc (Kraków)


Odpowiedź do: (Skorzystaj z formularza kontaktowego)
Jeste? Zastraszany przez windykatorów/poborców/komornika z artyku?u 299 K.s.h.? Przeprowadzimy Restrukturyzacja w po??czeniu z przej?ciem Spó?ki. Dzia?aj?c zgodnie z liter? prawa, odraczamy w sposób skuteczny dzia?ania kontrolne lub doprowadzamy do ich nieosi?galno?ci. Proces restrukturyzacji spó?ki wi??e si? z przej?ciem jej udzia?ów - co pozwala wprowadzi? skuteczny plan naprawczy i zmienia relacje mi?dzy wierzycielami a zarz?dem spó?ki, m.in. poprzez powo?anie nowego zarz?du. Oferujemy skuteczn? obron? przed art. 299 K.s.h oraz art. 21 Prawa upad?o?ciowego i naprawczego a tak?e art. 116http://www.factoryofcompanies.com »13 wizyt (y)

Nie zezwalam na kontakt w innym celu niż treść ogłoszenia !!
Proszę mi nie przesyłać innej korespondencji niż jak treść ogłoszenia !!

Odpowiedz na ogłoszenie: 
 
Twój email: *
Wiadomość: *
Załącznik:
Następujące rodzaje plików nie są akceptowane: exe, com, bat, vbs, js, jar, scr, pif
Maksymalny rozmiar pliku: 100KB
Kod Antyspam: *
Wprowadź tutaj kod pokazany na górze.